JKM i kol. Tadeusz Alexandrowicz (de Witold herbu Kosy )

3264 × 1836