Witaj na stronie Konfederacji Spiskiej!

Konfederacja Spiska została zawiązana 17 września AD 2006 na zamku w Starej Lubowni. Celem konfederacji jest  krzewienie idei monarchistycznej, urzeczywistnienie postanowień Konstytucji 3 maja AD1791 a w szczególności poprzez realizację art. VII – doprowadzenie do Koronacji Królewskiej prawowitego następcę tronu. Współpraca ze stowarzyszeniami, środowiskami, krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele.

Welcome on the website of the Spiska Confederation!

Confederation Spiska was tied on 17 September 2006 on the lock in Old Lubowni. Disseminating the monarchist idea, fulfilling are a purpose of the confederation of decisions of Constitution 3. of May from 1791 particularly through the realization of the 7th art. – leading the throne to the Royal Coronation by the heir apparent. Interaction with associations,, national and foreign milieus realizing similar cells.

Dodaj komentarz