VI Forum Monarchistów Polskich — w Krynica Zdrój

Referaty Pana Marka Stefana Szmidta, jednego z prelegentów na Forum Monarchistów Polskich 2013:


Legitymizm i Legalizm etyczny. Teza główna: Współczesne formy rządów nie mają nic wspólnego ani z Legitymizmem, ani z Legalizmem etycznym…

http://polacy.eu.org/3481/legitymizm-i-legalizm-etyczny/;

Hierarchiczność.

http://ekotrendy.com/Katedra/index.htm.
Dostępna jest również w formie elektronicznej książka Pana Marka Szmidta pt. Idea Polski w Myśli Konserwatywnej:

http://www.speedyshare.com/ZcvF8/Idea-Polski-w-mysli-konserwatywnej-Marek-S.-Szmidt.pdf.

Marta Czech

Więcej:

VI Forum Monarchistów Polskich – Blog

Hierarchiczność: VI Forum Monarchistów Polskich w Krynicy – fronda.pl

Więcej zdjęć na facebooku