Powstało Starostwo Sosnowieckie

Zostało erygowane w 2010 roku przez Generalność Konfederacji Spiskiej.

Władze Starostwa Sosnowieckiego:

Janusz Bieliński –  Starostagodlo (1)

Maciej Szymocha  –  Wicestarosta.