Nowe władze Konfederacji Spiskiej

W dniu 27.02.2016 odbyło się Walne Zebranie Członków Konfederacji Spiskiej.

IX Forum Monarchistów Polskich
IX Forum Monarchistów Polskich

Było ono jednym z punktów programu IX Forum Monarchistów Polskich, które w tym roku zawitało do pięknego, zabytkowego dworu w Zbożennej (woj. Mazowieckie)

Zebraniu przewodniczył Starosta Warszawski Konfederacji.

W pierwszej części – sprawozdanie z działalności Konfederacji w ostatniej kadencji przedstawił Wicemarszałek Kanclerz – Jan Lech Skowera

Przedstawił on główne osiągnięcia organizacji, które miały miejsce od ostatniego Walnego Zebrania Członków. Zwrócił uwagę na nowo powstałe inicjatywy, które promują ideę monarchiczną i Konfederację w szczególności, takie jak Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji czy wciąż rozwijająca się Fundacja Korony Polskiej.

Omówił pokrótce wydarzenia, które przyczyniły się do wzrostu popularności Konfederacji na polskiej scenie politycznej, jak chociażby Pierwsza Warszawska Konwencja Monarchistów, Europejski Kongres Monarchistów w Varażdin, czy udział w ostatnich wyborach parlamentarnych.

IX Forum Monarchistów Polskich - Zbożenna
IX Forum Monarchistów Polskich – Zbożenna

Zwrócił uwagę na rozwój w ramach samej organizacji – między innymi powstanie nowych starostw – Warszawskiego i Sosnowieckiego.

Przedstawione zostały również statystyki serwisu internetowego www.monarchia.info.pl, które bezsprzecznie dowodzą wzrostu zainteresowania tematyką monarchistyczną w coraz szerszych kręgach społeczeństwa.

W głosowaniu, które zostało przeprowadzone bezpośrednio po tym wystąpieniu – sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. W tej części Walnego Zebrania zostało również przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konfederacji pod zarządem Generalności ostatniej kadencji.

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Druga część zebrania została poświęcona wyborom nowych władz Konfederacji.

Wybory przeprowadziła i nadzorowała Komisja Skrutacyjna w składzie:

Grażyna Kruczek
Piotr Marek

Nowym Marszałkiem Konfederacji Spiskiej został jednogłośnie wybrany

Pan Jan Lech Skowera

Generalność Konfederacji utworzyli:

Dominik Galas – Wicemarszałek

Maciej Szymocha – Wicemarszałek

– Kanclerz (02-2016-09-2016)

Dariusz Becker – Skarbnik

Marek Ciszewski – Członek Generalności

Wiesława Grzybkowska – Członek Generalności

 – Członek Generalności

Ryszard Gajownik – Członek Generalności

 

Skład Generalności, w głosowaniu, został zatwierdzony jednogłośnie

 

Skład Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu, został zatwierdzony jednogłośnie.

Więcej zdjęć: kliknij tu.

 

Generalność, na swoim pierwszym, powyborczym zebraniu zdecydowała o przyznaniu Marszałkowi Założycielowi Adamowi Orzechowskiemu, dożywotniego tytułu Marszałka Honorowego Konfederacji Spiskiej