Generalność Konfederacji

Generalność Konfederacji

 Marszałek Konfederacji Spiskiej

Jan Lech Skowera

 

Członkowie Generalnosci Konfederacji

Dominik Galas – Wicemarszałek

Maciej Szymocha – Wicemarszałek

—————   – Kanclerz

                              Dariusz Becker – Skarbnik

                                                         Marek Ciszewski – Członek Generalno///////ci

Wiesława Grzybkowska – Członek Generalno/////ci

Ryszard Gajownik – Członek Generalno//////ci

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Kruczek – Przewodniczący//////////////////////////

Henryk Sobański – Zastępca///////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dnia 27.02 AD 2016 Walne Zebranie Członków Konfederacji Spiskiej wybrało nowy zarząd.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

13.10 AD 2016 zmiany w Generalno//////ci

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

Dodaj komentarz