Starostwo Sosnowieckie

Zostało erygowane w 2010 roku przez Generalność Konfederacji Spiskiej. Ziemie współczesnej Stolicy Regionu jak i Diecezji na przestrzeni dziejów nosiły różne nazwy i wchodziły w skład różnych Bytów Państwowych. Księstwo Siewierskie, Najjaśniejsza Rzeczypospolita, Neuschliesen (Drei Kaiser Ecke) Księstwo Warszawskie… Królestwo Kongresowe.. Zagłębie Dąbrowskie lecz nieodmiennie oznaczały historycznie , kulturowo  i dialektywnie obszar pogranicza Zachodniej Małopolski i Śląska.
Tygiel historii wytworzył wyjątkową społeczność , która dzięki  wielokulturowości opartej na tradycji, otwartości, tolerancji i przedsiębiorczości która przetrwała wszystkie historyczne zawirowania, próby marginalizowania i wyrugowania  polskości i deprecjonalizowania narodowej i regionalnej tożsamości  – a dzięki temu… zawsze była jest i będzie awangardą przemian, postępu, szacunku dla historii , kultury i wiedzy.

Logo starostwa.

Jest nim Orzeł konfederacki dzierżący w szponach Godło Zagłębia Dąbrowskiego i Księstwa Siewierskiego.

Władze Starostwa Sosnowieckiego:

Janusz Bieliński –  Starosta

Maciej Szymocha  –  Wicestarosta.