Starostwo Wrocławskie

Starostwo Wrocławskie

Uroczysta inauguracja działalności Starostwa Wrocławskiego Konfederacji Spiskiej odbyła się w dniu 10 września 2007 r. we Wrocławiu, z udziałem JKM Alberta Księcia Saksonii, najwyższych władz kościelnych wszystkich wyznań reprezentowanych we Wrocławiu, z Arcybiskupem Marianem Gołębiewskim Metropolitą Wrocławskim na czele, przedstawicielstw władz administracji rządowej i samorządowej.

Sesja inauguraccyjna w Auli Ossolineum

W skład Zarządu Starostwa Wrocławskiego wchodzą: Chyliński Piotr, Krysiak Włodzimierz, Kutkowska Lucyna, Trembecki Aleksander, Wagner Aleksander.
Starostwo Wrocławskie swoją działolnością obejmuje powiaty: Górowski, Oleśnicki, Oławski, Trzebnicki, Strzeliński, Średzki, Wołowski, Wrocławski i miasto Wrocław.
Do Starostwa Wrocławskiego włączeni są również wszyscy członkowie Konfederacji mieszkający poza granicami Polski.

Koordynator działalności: Jan L. Skowera. Kontakt: biuro@korona.org.pl, 600 981 265

Obiad na cześć Ich Królewskich Mości (fot. Świrski)

 

image003

Dodaj komentarz