O Konfederacji

O Konfederacji

 

KONFEDERACJA SPISKA

Konfederacja Spiska jest związkiem obywateli, która za cel stawia sobie restytucję monarchii w Polsce w oparciu o dawne prawa. Staramy się czerpać ze wspaniałej tradycji Rzeczpospolitej i jej najważniejszych osiągnięć w dziedzinie państwowotwórczej.

Chcemy być godnymi następcami twórców;

– Konfederacji Warszawskiej z AD 1573
– Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja AD 1791
– Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego AD 1812

Zawiązując 17 września AD 2006 Konfederację Spiską za cel postawiliśmy sobie przywrócić do życia to co przemoc zniszczyć w Polsce sojusz Trzech Czarnych Orłów. Chcemy Polski wielkiej i nowoczesnej, chcemy aby wolność i swobody obywatelskie były najważniejszym prawem naszej ojczyzny.

Chcemy państwa sprawiedliwego i uczciwego, które nie ogranicza inicjatywy obywatelskiej. Chcemy powrotu do tradycji polskiej, aby to wszystko co było dumą I Rzeczpospolitej wróciło do świadomości polaków. Chcemy Polski gdzie prawa są sprawiedliwe i egzekwowane.

Chcemy by  wrócił do ustroju monarchistycznego, bo w królu widzimy ojca narodu, strażnika prawa i tradycji.

Konfederacja chce skupić pod swoimi sztandarami wszystkich obywateli, bo pewni jesteśmy, że to co jest naszym celem jest najlepsze dla Polski. Nikogo nie pytamy skąd przychodzi, ale chcemy wiedzieć co chce zrobił dla ojczyzny naszej. Cel nasz jest jeden w 2013 dobro i wielkość Ojczyzny naszej.

Chcemy aby Polska była państwem obywatelskim w 2013 gdzie każdy z nas jest równy wśród równych.

Vivat Maria Emanuel de iure
Rex Poloniarum !
Adam Orzechowski – Marszałek Konfederacji w latach 2006-2016

 

Konfederacja Spiska została zawiazana 17 września AD 2006 na zamku w Starej Lubowni. Celem konfederacji jest krzewienie idei monarchistycznej, urzeczywistnienie postanowień Konstytucji 3. maja z AD 1791 a w szczególności poprzez realizacją art. VII – doprowadzenie do Koronacji Królewskiej prawowitego następcą tronu. Współpraca ze stowarzyszeniami, środowiskami, krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele.

 

„My, wolni wśród wolnych, równi wśród równych, mając za jedyny cel dobro Ojczyzny, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, jej szczęśliwy byt oraz przyszłość, pamiętając o przysiędze złożonej przez przodków naszych 3 maja 1791 roku, jestesmy wierni tej przysiędze jak i ideałom, której żadna wroga przemoc wobec Ojczyzny od przysięgi nie zwolniła i zniszczyć dzieła tego nie może. Dlatego też, dzieło 3 maja i jego postanowienia są naszym celem. Pamiętając o wszystkich, jeden uważamy za najważniejszy majestatowi Ojczyzny naszej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, władze królewską ze wszystkimi honorami jej przynaleznymi, przywrócił i korona królewska przyozdobić(…). Jest to naszym celem, gdyż tylko majestat władzy królewskiej, praw narodu, jego tradycji i wartości będzie jedyną gwarancją. Wierni prawom przodków i prawom w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującym, działalnością swoja, tylko do tej zmiany, doprowadzić chcemy. Obywateli Rzeczypospolitej o przystąpienie do konfederacji wzywamy, a popieranie restytucji Królestwa zalecamy. Dobro Rzeczypospolitej i jej honor jest naszym najwyższym nakazem. W godzinie koronacji Jego Królewskiej Mości Króla Polski sztandary, pieczęcie i wszelkie dokumenty Konfederacji najwyższemu Majestatowi przekazane zostaną, a Konfederacja rozwiązana. Ufni w opiekę Bożą Skonfederowani Obywatele Rzeczypospolitej”

 

Dodaj komentarz