Pytania o monarchię

Pytania i Odpowiedzi

 

Najczęściej zadawane pytania:

 • Monarchia a republika?
 • Czym jest Konfederacja?
 • Jaki jest cel istnienia Konfederacji?
 • Czy członkostwo w Konfederacji Spiskiej wiąże się z opłacaniem składki członkowskiej?
 • Jaka jest struktura organizacyjna Konfederacji Spiskiej?

 

Monarchia a republika?

Polska od zalania dziejów, od pierwszej państwowości była monarchią. Wraz z innymi krajami kultury łacińskiej, chrześcijańskiej ewaluował ustrój monarchistyczny w kierunku monarchii konstytucyjnej. Polska była pierwszym krajem europejskim, monarchistycznym który wprowadził konstytucję w A.D. 1791 monarchię konstytucyjną, stąd podwaliny pod budowę współczesnej monarchii konstytucyjnej. Dziś nasze pokolenie już nie pamięta tego ustroju, jednak kierując się sercem wielu z nas chciałoby odrodzenia i odnowy Państwa Polskiego nie tworząc IV Rzeczpospolite republikańską a odrodzone Polski o ustroju Konstytucji Monarchistycznej.

Czym jest Konfederacja?
W I Rzeczypospolitej konfederacja oznaczała lokalny lub ogólnopaństwowy związek szlachty utworzony dla osiągnięcia określonych celów; najsłynniejszymi były konfederacja tyszowiecka, konfederacja barska oraz konfederacja targowicka. Niekiedy konfederaci zwoływali sejm, obradujący wtedy pod węzłem konfederacji, gdzie uchwały mogły przechodzić zwykłą większością głosów

Konfederacje w historii Polski

 • konfederacja Maćka Borkowica (1352-1358)
 • konfederacja Bartosza z Odolanowa (1381-1382)
 • konfederacja Spytka z Melsztyna (1439)
 • wojna kokosza (1537)
 • konfederacja warszawska (1573)
 • rokosz Zebrzydowskiego (1605)
 • konfederacja rohaczewska (1614)
 • konfederacja tyszowiecka (29 grudnia 1655)
 • rokosz Lubomirskiego (1665-1666)
 • konfederacja gołubska (1672)
 • konfederacja szczebrzeszyńska (1672)
 • konfederacja starogardzka (1703-1709)
 • konfederacja sandomierska (1704)
 • konfederacja warszawska (1704)
 • konfederacja tarnogrodzka (1715)
 • konfederacja grudziądzka (1733-1734)
 • konfederacja dzikowska (1734)
 • konfederacja słucka (1767)
 • konfederacja toruńska (1767)
 • konfederacja radomska (1767)
 • konfederacja barska (29 lutego 1768-1772)
 • konfederacja targowicka (14 maja 1792-1793)
 • Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego (28 czerwca 1812-30 kwietnia 1813)
 • Konfederacja Narodu (1940)
 • Konfederacja Tatrzańska (maj 1941-luty 1942)
 • Konfederacja Spiska (2006)
Jaki jest cel istnienia Konfederacji?
Konfederacja Spiska zawiązana 17 września A.D. 2006 na zamku w Starej Lubowni na ziemi Spiskiej (stąd nazwa Konfederacja Spiska) jest związkiem obywateli, która za cel stawia sobie restytucję monarchii w Polsce w oparciu o dawne prawa. Staramy się czerpać ze wspaniałej tradycji Rzeczpospolitej i jej najważniejszych osiągnięć w dziedzinie państwowotwórczej.
Czy członkostwo w Konfederacji Spiskiej wiaze sie z opłacaniem składki członkowskiej
Każda osoba wypełniając deklarację członkowską nie płaci składki członkowskiej.
Jaka jest struktura organizacyjna Konfederacji Spiskiej?
Władzami Konfederacji s? zgodnie ze Statutem:
 1. –          Walne Zgromadzenie,
 2. –          Rada Konfederacji,
 3. –          Generalność Konfederacji,
 4. –          Komisja Rewizyjna
 5. –   terenowymi jednostkami są Starostwa Konfederacji Spiskiej