Category Archives: O Konfederacji

Konfederacja Spiska

Konfederacja Spiska została zawiązana 17 września AD 2006 na zamku w Starej Lubowni. Celem konfederacji jest  krzewienie idei monarchistycznej, urzeczywistnienie postanowień Konstytucji 3 maja z AD 1791 a w szczególności poprzez realizację art. VII – doprowadzenie do Koronacji Królewskiej prawowitego następcę tronu. Współpraca ze stowarzyszeniami, środowiskami, krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele.

Zamek Nad miastem Stara Lubownia w północno-wschodniej części regionu Spisz na wapiennym wierzchołku o wysokości 711 m.n p.m. ( Słowacja)