src="https://02-lvl3-pdl.vimeocdn.com/01/4139/4/120695281/340501016.mp4?expires=1497433873&token=012945aae74d6469b294f"

Wizyta w Zamościu 18-19 listopada A.D. 2008

 Spotkanie odbyło się w Książnicy Zamoyskiej (Biblioteka).

Z Prelekcją na temat „Monarchia a Republika” wystąpił vicemarszalek Konfederacji Spiskiej Jan Lech Skowera. Przedstawiciele Konfederacji Spiskiej, Jan Lech Skowera oraz Dominik Galas zostali przyjęci przez Prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego. Wszystkich zainteresowanych by również w ich mieście odbyło się tego rodzaju spotkanie proszę o kontakt.

Read more… →

Wizyta w Gdańsku 12-14 Września A.D. 2008

 Na zaproszenie Towarzystwa Debatującego odbyła się w Staromiejskim Ratuszu debata oksfordzka na temat „Ta Izba wolała by Króla od Prezydenta”. Debaty w stylu oksfordzkim są szczególną formą dyskusji. Popularne od setek lat na całym świecie, szczególnie w krajach anglosaskich. Przyciągają chętnych sprawdzenia się na polu retoryki oraz licznych widzów spragnionych intelektualnego widowiska na wysokim poziomie. Powoli idea debatowania w stylu oksfordzkim trafia do Polski. Jest to pozytywne zjawisko, gdyż debaty rozwijają umiejętności autoprezentacji, ekspresji własnym myśli, otwierają wspaniałą możliwość dla rozwoju indywidualnych poglądów i wymiany zdań z innym człowiekiem.

Read more… →

Konfederacja Spiska

Konfederacja Spiska została zawiązana 17 września AD 2006 na zamku w Starej Lubowni. Celem konfederacji jest  krzewienie idei monarchistycznej, urzeczywistnienie postanowień Konstytucji 3 maja z AD 1791 a w szczególności poprzez realizację art. VII – doprowadzenie do Koronacji Królewskiej prawowitego następcę tronu. Współpraca ze stowarzyszeniami, środowiskami, krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele.

Zamek Nad miastem Stara Lubownia w północno-wschodniej części regionu Spisz na wapiennym wierzchołku o wysokości 711 m.n p.m. ( Słowacja)