Archives

Akt Ślubów Konfederacji Spiskiej na Jasnej Górze

Trzeciego maja A.D 2014  na Jasnej Górze odbyły się uroczystości polskiej organizacji monarchistycznej Konfederacja Spiska. Ich głównym celem było złożenie orderu, ustanowionego przez księcia Alberta Saskiego w roku 2007 Orderu Korony Polskiej, jako wotum błagalne w intencji przywrócenia monarchii w Polsce.  Wystawiono także specjalnie na tą okazję namalowanego obrazu Najświętszej Marii Panny Królowej Polski autorstwa Ryszarda Tyszkiewicza.

Read more… →

Wizyta w Zamościu 18-19 listopada A.D. 2008

 Spotkanie odbyło się w Książnicy Zamoyskiej (Biblioteka).

Z Prelekcją na temat „Monarchia a Republika” wystąpił vicemarszalek Konfederacji Spiskiej Jan Lech Skowera. Przedstawiciele Konfederacji Spiskiej, Jan Lech Skowera oraz Dominik Galas zostali przyjęci przez Prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego. Wszystkich zainteresowanych by również w ich mieście odbyło się tego rodzaju spotkanie proszę o kontakt.

Read more… →

Wizyta w Gdańsku 12-14 Września A.D. 2008

 Na zaproszenie Towarzystwa Debatującego odbyła się w Staromiejskim Ratuszu debata oksfordzka na temat „Ta Izba wolała by Króla od Prezydenta”. Debaty w stylu oksfordzkim są szczególną formą dyskusji. Popularne od setek lat na całym świecie, szczególnie w krajach anglosaskich. Przyciągają chętnych sprawdzenia się na polu retoryki oraz licznych widzów spragnionych intelektualnego widowiska na wysokim poziomie. Powoli idea debatowania w stylu oksfordzkim trafia do Polski. Jest to pozytywne zjawisko, gdyż debaty rozwijają umiejętności autoprezentacji, ekspresji własnym myśli, otwierają wspaniałą możliwość dla rozwoju indywidualnych poglądów i wymiany zdań z innym człowiekiem.

Read more… →

Konfederacja Spiska

Konfederacja Spiska została zawiązana 17 września AD 2006 na zamku w Starej Lubowni. Celem konfederacji jest  krzewienie idei monarchistycznej, urzeczywistnienie postanowień Konstytucji 3 maja z AD 1791 a w szczególności poprzez realizację art. VII – doprowadzenie do Koronacji Królewskiej prawowitego następcę tronu. Współpraca ze stowarzyszeniami, środowiskami, krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele.

Zamek Nad miastem Stara Lubownia w północno-wschodniej części regionu Spisz na wapiennym wierzchołku o wysokości 711 m.n p.m. ( Słowacja)